Meditációink

A mi Naprendszerünkben ez a 7 alapvető karmikus minta található meg: 
 

letkerk11 msolata• Gőg, önteltség
• Függőség, káros szenvedélyek
• Előítéletek
• Gyűlölet
• Erőszak
• Áldozat szerep
• Szégyen
 
 
Mindnen egyes inkarnációnkban, amit itt a Földön töltünk és élünk, ezt a 7 karmikus (alapvető) mintát (és a hozzájuk tartozó kódokat és programokat) tanuljuk meg felemelni és pozitív potenciálként és erőminőségként átfordítani. 

A 4 fejlődési princípium:

• Az emberi élet célja a Földön, fejlődni mind fizikai, érzelmi, mentális és spirituális szinteken egyaránt.
• Minden emberi lény isteni eszenciája a fény és a szeretet, alaptermészete pedig a béke és a jóság.
• A szabad akarat egy abszolút univerzális jog, melynek tökéletessége az, amikor a személyes egó lemond szabad akaratáról az Isteni akarat javára, hitében és bizalmában.
• Minden természeti lény létezése szent, függetlenül attól, hogy milyen mértékben szolgálja ki az egyén saját érdekeit, igényit.

Meditációban, különböző élő - eleven kristályerőterekben, szakrális szimbólumok, csillagkódok, speciális oldó kulcsok és fénymantrák segítségével, a magasabb dimenziókból érkező Angyali Fénylények, Csillagküldöttek, Fénytestvériségek és Szellemi Mesterek hoznak létre egy különleges szakrális Fényteret, egy Belső Szentélyt.

Benne élő kristálymezőket, speciális behangolt fénymezőt, melyben lassan, gyengéden, kézen fogva bennünket, vezetni kezdenek befelé, Önmagunk és a Fénygyökereink, az Eredetünk felé... Közben, gyengéd érintésekkel, a tiszta, polarizálatlan energiák közvetítésével megtörténtetik az oldásokat, átírásokat, behangolásokat és finomításokat.
Érezhető és felismerhető ez a pillanat, egy hatalmas ragyogó felvillanás kíséretében, ami után védelmi kódokkal és fénypecsétekkel véglegesítik a testi-lelki-szellemi- kozmikus és galaktikus gyógyításokat...