Meditációink


clesztinMinden kristályfajtával közelebbi, mélyebb átélésekkel és gyógyításokkal teli meditációkat végzünk. Ilyenkor, az Égi segítőink, angyali csoportok, egy különleges kis Kristályszentélyt-különlegesen, tiszta kristályerőteret építenek fel körénk, amelyen áthaladva, megtapasztalhatjuk a valóságok magasabb, finomenergiákkal teli dimenzióit.

Átérezzük a kristályok létezésének formáit, az ősi emlékezetükben őrzött és hordozott időtlen információk tengereit és a szellemük tisztaságának belső fényét. Megérezzük azt, amit tanítanak, mondanak és mesélnak nekünk autómatikusan, ahogy a kapcsolat létrejött köztünk  szívtől - szívig, lélektől - lélekig, szellemtől - szellemig, mert belső - telepatikus úton kommunikálunk velük, ami sokszor szinte észrevétlenül már automatikusan el is kezdődik, ahogy kezünkbe veszünk egy kristályt vagy tudatosan ráhangolódunkegy ásványra...

Megláthatjuk a Láthatatlant, megérthetjük a Felfoghatatlant és átélhetjük az időtlent......

Folyamatosan, több mint 8 éve kapjuk, éljük át és írjuk le az Égiek és a Vezetőink segítsége által a kristály meditációkat, melynek száma lassan eléri a százat...Hamarosan, nemsokára ezek megjelennek CD-n és kazettán is...
Gyönyőrű és csodálatos színek és fények valóságai nyílnak meg a kristláyok ás ásványok belső birodalmában. Hatalmas erejük, tiszta energiájuk, finom éteri frekvenciájuk, gyógyító sugaruk és szüntelen rezgéseik, mind-mind élő-eleven történések és gyógyíulások alapjai.

Meditációban, járunk kristálybarlangban, kristály szentélyben, kristályerdőben, kristálykapuban és fürdünk kristálytengerben is...
Minden egyes nemeskő, ásvány és kristály, amelyek a Földanya méhében születnek, a Föld középpontjában lévő Csillagkristály fényéből kapják a magokat, az éteri kódokat és fizikai - szerves anyagokat is, amik a teljes manifesztációhoz és a fizikai-szekezeti felépítésükhöz és formájukhoz szükséges.

Kristálytest meditáció: az aurális rendszerünk olyan, mint a hagymahéjak egymásra épült, egymáshoz szorosan kapcsolódó kód és programrendszerek sorozatának összesége.. A fizikai testtől számítva, a 6. éteri testünk, aurális rétegünk, az úgynevezett kristálytest. Ezek a finomanyagi testek már olyan magasabb szintekhez és síkokhoz kapcsolódnak és párosulnak, amelyek számunkra nehezen érzékelhető már. A kristálytest meditációk alkalmával, kimondottan erre az aurális rétegre fókuszálunk, Angyali Segítők és Csillagküldött Fénytestvérek oltalmában és vezetésükkel látjuk meg, nyitjuk meg, tisztítjuk meg és töltjük fel a saját kristálykód rendszerünket tároló réteget, a kristálytestet. 

Időtlen információk tárolódnak és őrződnek itt rólunk, nemcsak a földi életeink emlékeivel és lenyomataival, amiket olykor egy-egy mélyebb szintű gyógyulás érdekében tudatosítunk és felszabadítunk, hanem az összes eddigi életeinkkel és kivetüléseinkkel, amit bármikor és bárhol is élhettünk időtlen idők óta, a végtelen Univerzum Csillagtengerében ...