Meditációink

Első Csakra -

Ez az aura legalsó pontján található, a „Föld Kapu" pontja, csakrája. Feladata, hogy a Földanya energiáit az auránkba és a testünkhöz legközelebbi rétegekbe vezesse, segít leföldelni magunkat, egészséges földi gyökereket növeszteni és kapcsolatot tartani az egész bolygóval. Ez kapcsolódik az első dimenzióhoz, amely az ásványvilág birodalma.

Második Csakra -

Ez egy három gyűrűből álló éteri csakra, amely közvetlenül a lábunk alatt van, amit „Földátalakító" energia központnak is hívnak. Feladata, hogy megszűrje a Föld sugárzásának az energiáit, mielőtt belépnének a testünkbe, és hogy átalakítsa az energiák frekvenciáját, szerkezetét és alapvető természetét, hogy azok kompatibilisek legyenek velünk, a mi saját lényünk alapenergiáival.

Ez a második dimenzióval áll kapcsolatban, mely a baktériumok az egyszerű életformák, élő struktúrák és a tisztán ösztönlények világa.

Harmadik Csakra -

Ez a gyökércsakra, mely a gerincoszlop alsó végpontjától indul. Átvezeti az energiát a „Föld – átalakító" csakrából a testünkbe, hogy kiépüljön a közvetlen kapcsolat a Föld tiszta tápláló – éltető energiáival. Ez felelős a fizikai testünkkel és a földdel való harmonikus és teljes működésű kapcsolódásunkért és kapcsolatunkért. A harmadik dimenzióval áll kapcsolatban, mely az emberiség, az állat – és növényvilág egy komplex birodalma.

Negyedik Csakra -

Ez a szakrális csakra, mely a szexuális energiák központja. Felelős a testi szintű érzékelésért és az érzelmek és vágyak teljes megéléséért. Ez a csakra a negyedik dimenzióhoz kapcsolódik, melyhez az asztrál világ fényes és sötét oldala is hozzátartozik. (A mátrix)

Itt találhatóak az érzések, gondolatformák, a tündérek, az elementálok, az elementárok, az asztrális entitások és álmaink érzelmi aspektusa is.

Ötödik Csakra -

A testünkben ez a csakra egy különleges energiapont, a köldök magasságában van, amely egyfajta belső éteri köldökzsinórként működik a Felsőbb Énnel való kapcsolatban, és közvetlenül kötődik a földi élet születési élményéhez és az anyához is. Ide tartozik az ötödik dimenzió, amely már a Fény Városainak az otthona, az Angyalok és Dévák birodalmának legalsóbb szintje. Amikor álmainkban gyógyítást adunk vagy kapunk, fénylények tanítanak minket és időn és teren utazunk át, akkor már ebben az ötödik dimenziós birodalom valóságaiba járunk át.

Hatodik Csakra -

Ez a solar plexus vagy a központi erőközpont, mely kapcsolatban áll a hatalom, az akarat, a birtoklás, a ragaszkodás, az irányítás és az ego területeivel, illetve a valódi identitás, helyes önértékelés és a másokkal, való reakciókkal és intoleranciával. A hatodik dimenzió tartozik hozzá, mely az Isteni formák birodalma, a szakrális geometria alapjainak, az erők és szimbólumok első, magasabb értelmezésének a tudatos szintje.

Hetedik Csakra -

Ez a szívcsakra, a feltétel nélküli szeretet, elfogadás és a hit helye. Ide tartozik a lelki szintű önértékelés, amely azt jelenti, hogy tisztában vagy önmagad lényegi esszenciájával. A szív csakrához kapcsolódik a Lélek, a Felsőbb Én és a Szellem energiája. A hetedik dimenzió az Isteni hang és érzékelés világa, melyben az égi fények és energiák a hangokon, egyfajta égi zenén, frekvencián keresztül válnak a kinyilatkoztatás eszközévé. A szív csakrában szólal meg, a minden egyes lélekre egyénileg jellemző zenei tónus, amely egy kis energiacsatornát, hullámot, szintet rezegtet meg. Ez a belső hang csatorna, mely a soul – martix területétől a torok csakráig vezet.

Nyolcadik Csakra -

Amikor a torokcsakra befogadja a lelked energiájának hangját és frekvenciáját a belső hang csatornán keresztül, aktiválja a kreatív önkifejezés természetes képességét.

Minden, amit mondasz, minden hang, amely benned ébred, és minden kreativitás Lelked spontán kifejeződése. Ide kapcsolódik a nyolcadik dimenzió, mely az Isteni Fények, Színek és a Tudatosság világának a kifejeződése az érzésmintákon keresztül.

Kilencedik Csakra -

Ez a harmadik szem csakra, ami az önképzéshez kapcsolódik, valamint a látás minden nemű formájához, legyen az befogadó vagy kiáradó, illetve, hogy hogyan fordítjuk le önmagunknak mindazt, amit látunk. Ha ítélkezés, félelem, vád, tisztelet, megbecsülés vagy éppen semleges érzések ébrednek valamivel vagy valakivel szemben bennünk, ezeket fogjuk belevetíteni mindabba, amit látni vélünk a szemünkön, vagy a harmadik szemünkön keresztül. Ha nem teljesen tiszta, elvárásoktól és előítéletektől mentes belső hozzáállással közelítünk a dolgokhoz, a harmadik szemünk nem lehet igazán nyitva és harmonikus, mert a realitásról alkotott képünket vetítjük ki, és az, mint egy fátyol elhomályosítja a valóságot. Ide kapcsolódik a kilencedik dimenzió, a teremtő tudatosság által ébresztett fények prizmaszerű visszatükröződése.

Tizedik Csakra -

A korona csakra magasabb dimenziók energiáit fogadja és fordítja át gondolatokká, érzékeken túli érzékeléssé és belső intuícióvá. Az, hogy ezen magasabb dimenziók energiái negatívak, vagy pozitívak, (Isteniek) az attól függ, hogy az illető, milyen spirituális érettséggel és milyen korlátokkal rendelkezik. A korona csakra ezen kívül őrzi a jelen élet magasabb céljait, fény feladatait, a személy szellemi eszenciáit, elmúlt életeinek emlékeit, spirituális hitrendszerét és szellemi hovatartozásának emlékét. A tízedik dimenzió a Lélekcsaládok és a Csillagtestvériségek birodalma, amely kifejezi az egyén individuális tudatos lényegi kapcsolatát mind a teremtéshez és a Teremtőhöz.

Tizenegyedik Csakra -

A kozmikus átalakító csakra három gyűrűből áll a fejünk fölött, és kiegyensúlyozza a lábunk alatt lévő hasonló földi csakrát. Feladata, hogy megszűrje és átalakítsa a kozmikus, magasabb dimenziókból érkező energiákat. Jelenbe hívja az elmúlt életek energiáit, a szellemi vezetők üzeneteit, az Akasha Krónikák információit, a megfelelő Sugár energiáit, hogy mindez kifejezhető formában megjelenjen a jelen inkarnációban, harmonizálva a céljainkkal, terveinkkel, testtudatosságunkkal és a spirituális kapcsolatainkkal. Ide kapcsolódik a tizenegyedik dimenzió, amely az Angyalok, Arkangyalok, bolygók, csillagrendszerek és galaxisok felsőbb létezőinek a birodalma, valósága.

Tizenkettedik Csakra -

A Kozmikus Kapu csakrája, amely az aurád legfelsőbb pontján található. Feladata az előzőhöz hasonlóan az illető kozmikus kapcsolatainak, Sugár energiájának és az Akasha Krónikák információinak a befogadása, valamint összekötő kapocs az emberi tudatosságunk és a multidimenzionális létünk holografikus képe között. A tizenkettedik dimenzió a Teremtés és a Teremtő birodalma. Az Égi Atya és Anya már individuális, de egyben a mindent betöltő isteni Egy megélésének a helye.

Tizenharmadik Csakra -

Az Isteni Egy-ség csakrája, mely magában őrzi valamennyi csakra, tudatossági szint és dimenzióbeli kapcsolat energiáinak az összességét, de ez az egység, több mint a részek összege. Összekapcsol a „Minden, ami van" Isteni Egységével. A tizenharmadik dimenzió így az Örök Isteni Teljesség és a Forrás jelenléte.