Meditációink

„ A felfelé vezető Fényösvényt,
egyetlen Tűz
világítja meg csupán,
ez a szívedben élő,
a csend hangjából születő,
Tiszta Szeretet
és a bátorság Tüze!"
                                         Szepes Mária 


Egy részletes, ám a meditációk fajtájába és minőségébe rövid bepillantást engedő leírással szeretnénk megajándékozni Téged, ami egyben lehetővé teszi számodra, hogy a magasabb valóságok fényszintjein felnyújtózva és kapcsolódva, megérezhesd mindezek igaz valóságát és létezésük fontosságát.

Szeretnénk ezúton is felhívni a figyelmedet, és megkérni, hogy mindezeket az információkat tiszta szándékkal és méltósággal kezeld, mert ezek a szellemi értékek, évek alatt, az általunk átélt, megélt, megtapasztalt, lehozott és manifesztált benső feladataink és munkálkodásaink anyagba álmodott eredményei.

Mély és sajátosan speciális tisztulást, tudatosodást, és gyógyulást eredményezhetnek ezek a meditációk, melyeket minden esetben megelőz egy igen intenzív elméleti oktatás, tanítás és teljes körű felvilágosítás, s melybe mi is teljes részvételünkkel, odaadással belesimítottuk szívünk és lelkünk csillagenergiáit és Intergalaktikus Fényvirágunk Szeretet szirmait.

A meditációk, összehangolt útmutatások és megpihenő csillagportálok is egyben, melyen át az út, mindig befelé és felfelé, azaz  Önmagadhoz  és Önmagunkhoz vezet...

Angyalok Iskolája meditáció és tanfolyam sorozat

angyalok iskoljaA Laymoore féle módszer, az Angyalok Iskolájában- egy olyan alapvető működési rendszert és elvet bemutató és tanító elmélet+ meditációs sorozat, mely egymásra épül, az ezotéria és a spiritualitás alapvető témaköreit foglalja magába, az alapoktól indulva el, egy általános, biztos és egyszerű alapot adva az embereknek.

Minden egyes tanfolyam lépésről - lépésre halad a különböző hatásokat, törvényeket, elveket és ágazatokat felvázolva és bemutatva, ezzel is rálátást kapunk azokra a hibákra, hiányosságokra, próbákra és (tév) hiedelmekre, amelyeket általában a könyvek (még) nem tanítanak, vagy nem szívesen foglalkoznak vele.
Mi csak csendes közvetítői vagyunk ennek a csodának:)

Bővebben ...

Alap meditáció

angyal5Ezen meditációk csoportjába olyan alapszintű, kulcsfontosságú, meditációk tartoznak, amelyek mind a hétköznapi élet kisebb - nagyobb konfliktussal teli helyzeteit, szerepeit és tanulságait, valamint előző életek még meg nem oldott, felhalmozott érzelmi és gondolati terheit érinti, úgy, mint az elfogadás, a megbocsátás, feldolgozás és az elengedés témakörei.

(Sokszor a legegyszerűbbnek tűnő dolgok, a legnehezebbnek bizonyulhat és a nagy történések néha a legkézenfekvőbbek.) A folyamatos gyakorlás és a belső elhatározás, egy idő után meghozza a várt eredményeket és sikereket mind a hétköznapokban és mind a belső világunk fejlődésében!
Minden alapmeditáció kiinduló pontja a szív megnyitása, feltöltése fénnyel és szeretettel és a Felsőbb Énünkkel - Isteni minőségű Önvalónkkal való kapcsolódás a szívben és kapcsolatfelvétel. Ez az alap. Az Ő oltalmával, támogatásával, védelmével és vezetésével törénik MINDEN, akár tudunk róla, akár nem. Amit Ő enged számunkra, az történik meg a meditációban is és az életben is. Mert Ő MINDIG tudja, hogy nekünk mikor, mire van éppen szükségünk a fejlődéshez, az ébredéshez és a gyógyulásunkhoz...

Az alapmeditációkhoz kapcsolódik még a tudatos védelemépítés (asztrális-mentális) meditáció, tértisztítás, aura tisztítás és a gondolataink tisztításának lépéseit és technikái, a tudatos jelenlét megélése (a most-állapot) meditáció, a szívképességek tudatosítása és erősítése meditáció, a negatív szülői minták felismerése és átírása meditáció és az öngyógyítást elősegítő vizuális gyakorlatok és technikák meditációi is...

Csakra meditáció

angyal1A csakra meditációk egy egymásra épülő, folyamatos energetikai tisztító, semlegesítő, feltöltő és harmonizáló meditáció- lánc összessége, ami az alapcsakrától (gyökércsakra) kiindulva, a koronacsakrán át, a 8-as csakra , illetve a 12-es csakra energia központjainak a behangolásával végződik.

Mind a páros és mind a páratlan csakrákat külön – külön, és együtt is áthangoljuk egymással és a teljes csakra – lánccal is, hogy az egész energetikai rendszerünkkel tudjunk kapcsolódni a Felsőbb Valóságokban és a Fény Dimenzióiban levő Kivetüléseinkkel.

Az ezekben az energia központokban őrzött, hordozott, és a múltból lerakódott energetikai sérüléseket, hiány-mintákat, alacsony energiájú programokat, működési rendszereket, kódokat és információkat mossuk át, fényesítjük át, írjuk át és transzformáljuk át ezekről a területekről, a színek erejét, a Színek 7 Őrzőjét és az Élet Istenét: AHORAGASAH-t segítségül hívva.

A csakra meditáció sorozat, egy igen intenzív, átfogó és mélyebb rétegeket megmozgató kétnapos tanfolyam, ami sok esetben egy sikeres sorsfordulást, életfordulást – átfordulást eredményezhet.

Minden esetben, azoknak ajánljuk, aki valóban úgy érzik, hogy végig tudják ezeket majd csinálni, a felemlő – felkavaró, ám annál nagyobb belső kincseinket ébresztő és aktiváló meditációs láncolatot.
Nagyon szép, mély és valóságban megélt, különleges, a 7 csakrának megfelelő csakrameditációnk van, amiben az Ősi Fénysugár Őrzői egyesével jelennek meg teljes mibenlétükben, tiszta energiájukban és a színek erejében.

Minden Ősi Fénysugárnak tudjuk a nevét, hiszen Általuk érkeztek meg és születtek meg ezek a Csakra - Meditációk is, több mint 6 éve már. Amikor meditációban a nevükön szólítjuk őket, akkor történik meg az igazi belső Találkozás, egy Fényvillanás, egy éteri összekapcsolódás és a kezdődik meg egy időtlen gyógyítás is a testben...

A 13 ŐSI EGYIPTOMI, MAYA -BELI ÉS INKA –KORI ENERGIARENDSZEREK 13 CSAKRÁJA ÉS 13 DIMENZIÓJA

Első Csakra -

Ez az aura legalsó pontján található, a „Föld Kapu" pontja, csakrája. Feladata, hogy a Földanya energiáit az auránkba és a testünkhöz legközelebbi rétegekbe vezesse, segít leföldelni magunkat, egészséges földi gyökereket növeszteni és kapcsolatot tartani az egész bolygóval. Ez kapcsolódik az első dimenzióhoz, amely az ásványvilág birodalma.

Második Csakra -

Ez egy három gyűrűből álló éteri csakra, amely közvetlenül a lábunk alatt van, amit „Földátalakító" energia központnak is hívnak. Feladata, hogy megszűrje a Föld sugárzásának az energiáit, mielőtt belépnének a testünkbe, és hogy átalakítsa az energiák frekvenciáját, szerkezetét és alapvető természetét, hogy azok kompatibilisek legyenek velünk, a mi saját lényünk alapenergiáival.

Ez a második dimenzióval áll kapcsolatban, mely a baktériumok az egyszerű életformák, élő struktúrák és a tisztán ösztönlények világa.

Bővebben ...

Kristály meditációk


clesztinMinden kristályfajtával közelebbi, mélyebb átélésekkel és gyógyításokkal teli meditációkat végzünk. Ilyenkor, az Égi segítőink, angyali csoportok, egy különleges kis Kristályszentélyt-különlegesen, tiszta kristályerőteret építenek fel körénk, amelyen áthaladva, megtapasztalhatjuk a valóságok magasabb, finomenergiákkal teli dimenzióit.

Átérezzük a kristályok létezésének formáit, az ősi emlékezetükben őrzött és hordozott időtlen információk tengereit és a szellemük tisztaságának belső fényét. Megérezzük azt, amit tanítanak, mondanak és mesélnak nekünk autómatikusan, ahogy a kapcsolat létrejött köztünk  szívtől - szívig, lélektől - lélekig, szellemtől - szellemig, mert belső - telepatikus úton kommunikálunk velük, ami sokszor szinte észrevétlenül már automatikusan el is kezdődik, ahogy kezünkbe veszünk egy kristályt vagy tudatosan ráhangolódunkegy ásványra...

Megláthatjuk a Láthatatlant, megérthetjük a Felfoghatatlant és átélhetjük az időtlent......

Folyamatosan, több mint 8 éve kapjuk, éljük át és írjuk le az Égiek és a Vezetőink segítsége által a kristály meditációkat, melynek száma lassan eléri a százat...Hamarosan, nemsokára ezek megjelennek CD-n és kazettán is...
Gyönyőrű és csodálatos színek és fények valóságai nyílnak meg a kristláyok ás ásványok belső birodalmában. Hatalmas erejük, tiszta energiájuk, finom éteri frekvenciájuk, gyógyító sugaruk és szüntelen rezgéseik, mind-mind élő-eleven történések és gyógyíulások alapjai.

Meditációban, járunk kristálybarlangban, kristály szentélyben, kristályerdőben, kristálykapuban és fürdünk kristálytengerben is...
Minden egyes nemeskő, ásvány és kristály, amelyek a Földanya méhében születnek, a Föld középpontjában lévő Csillagkristály fényéből kapják a magokat, az éteri kódokat és fizikai - szerves anyagokat is, amik a teljes manifesztációhoz és a fizikai-szekezeti felépítésükhöz és formájukhoz szükséges.

Kristálytest meditáció: az aurális rendszerünk olyan, mint a hagymahéjak egymásra épült, egymáshoz szorosan kapcsolódó kód és programrendszerek sorozatának összesége.. A fizikai testtől számítva, a 6. éteri testünk, aurális rétegünk, az úgynevezett kristálytest. Ezek a finomanyagi testek már olyan magasabb szintekhez és síkokhoz kapcsolódnak és párosulnak, amelyek számunkra nehezen érzékelhető már. A kristálytest meditációk alkalmával, kimondottan erre az aurális rétegre fókuszálunk, Angyali Segítők és Csillagküldött Fénytestvérek oltalmában és vezetésükkel látjuk meg, nyitjuk meg, tisztítjuk meg és töltjük fel a saját kristálykód rendszerünket tároló réteget, a kristálytestet. 

Időtlen információk tárolódnak és őrződnek itt rólunk, nemcsak a földi életeink emlékeivel és lenyomataival, amiket olykor egy-egy mélyebb szintű gyógyulás érdekében tudatosítunk és felszabadítunk, hanem az összes eddigi életeinkkel és kivetüléseinkkel, amit bármikor és bárhol is élhettünk időtlen idők óta, a végtelen Univerzum Csillagtengerében ...

Arkangyal meditációk

angyalAz Arkangyali meditációk során, nemcsak szívtől – szíven át találkozunk az Arkangyalokkal:

• Gabriellel
• Michaellel 
• Ariellel 
• Rafaellel 
• Chamaellel 
• Samuellel 
• Hananellel 
• Jophiellel  
• Raziellel, hanem meg is tapasztaljuk az általuk, a fénydimenziókból áradó angyali energiák felemelő hatását, tisztító – átalakító erejét is. 
Jelenlétük a meditációk alatt, előtt és utána, egy percre sem szűnik meg velünk lenni.
Az Arkangyalok nemcsak gyógyítóink és tanítóink, hanem Ők maguk szolgáltatják azt, a tiszta fénycsatornát, azt az Élő Fénykaput, Szakrális Teret, ami elengedhetetlen az Égi áldások, csillagkódok és fénymagok emberi testbe és energetikai rendszerbe kerüléséhez, manifesztálásához és aktivációjához. A külső – belső szinteken egyaránt időtlen Vezetőink.

Továbbá, bepillantást engednek nyújtani, a lélek és szellemvilág igaz, eredendően tiszta természetébe, létezésébe. És minden velük való találkozás, általuk történő mély szintű felismerés és gyógyulás, egy fontos dologgal kezdődik: egy Angyali, Végtelen Öleléssel...

Karmikus köröket oldó és karma oldó meditációk

A mi Naprendszerünkben ez a 7 alapvető karmikus minta található meg: 
 

letkerk11 msolata• Gőg, önteltség
• Függőség, káros szenvedélyek
• Előítéletek
• Gyűlölet
• Erőszak
• Áldozat szerep
• Szégyen
 
 
Mindnen egyes inkarnációnkban, amit itt a Földön töltünk és élünk, ezt a 7 karmikus (alapvető) mintát (és a hozzájuk tartozó kódokat és programokat) tanuljuk meg felemelni és pozitív potenciálként és erőminőségként átfordítani. 

A 4 fejlődési princípium:

• Az emberi élet célja a Földön, fejlődni mind fizikai, érzelmi, mentális és spirituális szinteken egyaránt.
• Minden emberi lény isteni eszenciája a fény és a szeretet, alaptermészete pedig a béke és a jóság.
• A szabad akarat egy abszolút univerzális jog, melynek tökéletessége az, amikor a személyes egó lemond szabad akaratáról az Isteni akarat javára, hitében és bizalmában.
• Minden természeti lény létezése szent, függetlenül attól, hogy milyen mértékben szolgálja ki az egyén saját érdekeit, igényit.

Meditációban, különböző élő - eleven kristályerőterekben, szakrális szimbólumok, csillagkódok, speciális oldó kulcsok és fénymantrák segítségével, a magasabb dimenziókból érkező Angyali Fénylények, Csillagküldöttek, Fénytestvériségek és Szellemi Mesterek hoznak létre egy különleges szakrális Fényteret, egy Belső Szentélyt.

Benne élő kristálymezőket, speciális behangolt fénymezőt, melyben lassan, gyengéden, kézen fogva bennünket, vezetni kezdenek befelé, Önmagunk és a Fénygyökereink, az Eredetünk felé... Közben, gyengéd érintésekkel, a tiszta, polarizálatlan energiák közvetítésével megtörténtetik az oldásokat, átírásokat, behangolásokat és finomításokat.
Érezhető és felismerhető ez a pillanat, egy hatalmas ragyogó felvillanás kíséretében, ami után védelmi kódokkal és fénypecsétekkel véglegesítik a testi-lelki-szellemi- kozmikus és galaktikus gyógyításokat...