Lélekgyógyászat

archangel SandalphonAz emberi érzelem, a lelkivilágunk benső valósága, stabilitása és állapota általános értelemben sérülékeny, törékeny és sebezhető lehet. Nemtől, kortól, vallási elhivatottságtól, szociális fejlettségtől függetlenül, az életünk legapróbb részletei és a körülményeink is, erős, befolyásoló hatással vannak ránk. Szinte minden pillanatban ér minket újabb és újabb hatás, információ, tapasztalat és impulzus, akár felfogjuk ezeket, akár nem.
A Lélek idős és időtlen kvalitásai, amiket hozott előző életből és életekből, lélekrészek lenyomataiból és a parallel valóságainkból, mind-mind összeadódva és összefonódva egy sajátos alap Lélekállapotnak számít, amire az ezélet beli érzések, képek, gondolatok, tapasztalások és emlékek épülnek, mindez meghatározva az érzelmi viszonyulásunkat, hozzáállásunkat és fejlődési/tanulási területeket az életben. Ezek a lenyomatok és információs mezők az 'érzelmes' csakrákban vannak egyrészt eltárolva a testben és az érzelmes aura rétegekbe a test körül.
Aki nehezen, vagy egyáltalán nem akarja megélni az érzéseit, annak az érzelmi teste egy idő után elvékonyodik, ellaposodik, elszürkül, majd meg is szűnhet, azaz az alataa/felette lévő két megerősödött tudati/akarati réteg miatt összetapad. Ezeknél az embereknél nemcsak az adott csakráknál lesznek súlyos fizikai problémák, hanem érzelmileg belecsúsznak egy teljesen egysíkú, közömbös, közönyös, érzékelten és érzelem mentes állapotba, ahol már semmilyen lelki/érzelmi impulzusra nem reagálnak...

Az első pszi­cho­szo­ma­ti­kai sza­bály az, hogy ha valaki nem akarja érezni a szívét, az érzé­seit, akkor a tes­tét fogja érezni.
Ha nem aka­rom érezni, hogy mér­ges vagyok, akkor valamim fájni fog.
Ha nem aka­rom érezni, hogy szo­morú vagyok, ha nem aka­rok sírni, akkor valamim fájni fog vagy beteg leszek.
Tehát ren­ge­teg beteg­ség és fáj­da­lom azért kelet­ke­zik, mert nem akar­juk érezni az érzé­se­in­ket, hanem elnyomjuk és elfojtjuk őket, nem véve tudomást róla, ezzel átkerülnek a tudatos szintről a tudattalanba és a tudatalattiba. 
Ha van egy pont a pszi­chénk­ben, ahol valami baj van, akkor meg­bo­lon­dul­ha­tunk a testünk­ben vagy meg­bo­lon­dul­ha­tunk a lel­künk­ben. Ezt mindig az dönti el, hogy melyik oldal az erősebb, hogy melyik síkon van az a pont ami le van blokkolódva.
Nagyon sokan inkább a tes­tük­ben bolon­dul­nak meg, mint a lelkükben.

 

A lelkiállapotunk harmonizálása, kiegyensúlyozása, és folyamatos karbantartása éppen ezért fontos kellene, hogy legyen mindenkinek.

 

Mivel ezeken a szinteken, száz meg száz, láthatatlannak tűnő érzelmi energiák és információ hullámok jönnek – mennek egymás után, kavarognak, születnek és olvadnak fel, sokszor minden megfogható bizonyíték nélkül reagálunk ezekre. Előfordulhat, hogy egy pozitívnak tűnő, stabil lelkiállapot, egy alacsonyabb, de erőteljesebb energia minta hatására, illékonnyá válik, szinte nyomtalanul el tud tűnni.

Ilyenkor éljük át azt, hogy az egyik pillanatban még harmonikus kedélyállapotunk, hirtelen, minden külső befolyás és ok nélkül, egyszer csak átfordul, drasztikusan megváltozik.

Emberként, testünk valóságának megéléseként, egy élő-eleven szerves lét-rendszerek vagyunk, amikben folyamatosan kémiai, fizikai, biológiai, energetikai és mágneses reakciók és változások mennek végbe.
Ami történik a fizikai síkon, az abban a pillanatban történik, kihat a lelki síkra és a szellemi síkra is.

És ugyanígy megérezzük a változást, ha az a szellemi szinteken indul el, mert kis idő múlva, megjelenik és leképződik a lelki és a fizikai szintekre is.

Mindig, minden, kölcsönhatásban van mindig, mindennel.

A lélekgyógyászatban, elsődlegesen a sérülékeny, intenzív külső-belső hatásoknak kitevő biztonsági falakat, masszív érzelmi korlátokat, már kialakult negatív reakció mintákat és hiedelemrendszereket dolgozzuk át, tisztítjuk meg, erősítjük, meg és sok esetben építjük újjá.

Különböző technikákkal és tudatos, éber figyelemmel, már ezeket az elsöprő érzelmi kilengéseket meg lehet fékezni, meg lehet előzni, és át lehet alakítani úgy, hogy ne egy lehúzó örvény alján találjuk ismét önmagunkat, - nem látva a kiutat, - hanem mint egy villámhárítóként funkcionálva, átengedjük ezeket az energiákat magunkon. Levezetjük a földbe az általuk hordozott feszültségeket és az örvényeket, ami ott, a földbe megszűnik létezni, megsemmisül.

A lélekgyógyászati kezelésünk filozófiája, többek között arra a tapasztalatunkra és meggyőződésünkre épül fel, hogy lazítani kell azon, ami szoros és szorítani kell azon, ami laza.
Élő-eleven szűrőként funkcionálva, csak azok az energiák, élmények, hatások és információs csomagok akadhatnak fenn a szűrő hálóján, amikkel még dolgunk van. Amit még nem tudunk átengedni magunkon, nem tudunk feldolgozni és szembenézni, hiszen azokban még sérüléseink, múltbéli gyökerekkel rendelkező fájdalmaink, félelmeink és nehéz érzelmi töltésű traumáink lehetnek.

Lotus1 msolata


Komplex lélekgyógyászati kezelésekhez és szellemi oldásokhoz bejelentkezés szükséges!
Laczkó Pál - Laymoore
+36 20 439 5659