Lélekgyógyászat

A Léleksugár
Fényed átvilágít az Univerzum sötétjén,
Így mutatva utat, szíved tisztasága felé.
Fényed fénye megérint, átölel, magába fogadja megfáradt lelkem,
Kéz a kézben távozik belőlem a kétség és a félelem.
Fényed bevilágítja utam,
Megnyitva ezzel az idő sötét tengerét,
Amely eddig, mint sűrű fátyol,
Lebegett a szemem előtt, eltakarva az Élet Lényegét.
                                                                                          Sara Luna - 2009

LÉLEKUTAZÁSOK

oumA Lélek egy csodálatos dolog, az élő Fénysugár határtalan szivárványszínek sokszínűségével!
Megannyi szépség, gyengédség, emlék, érzés, tudatosság, erény, erő, energiaminőség, szín és végtelen holografikus tér összeségét rejti magában. A Lélek nem így születik, hanem ilyenné formálódik. A Lélek galaktikus, intergalaktikus és spirituális fejlődésétől függően, bármerre is utazik a végtelen és hatalmas Csillagóceánok mélykék tengerében, dimenzióiban és valóságaiban, folyton ismerősökkel találkozik...:)
Hiszen a Rész tartalmazza az Egészet. Minden mindennel összefügg. 

Amikor egy Lélek megszólít
Nagyon sokszor éltem meg és tapasztalatam azt, hogy más emberek lelke megszólít. Történt ez bárhol és bármikor, amikor fogadó képes vagyok tudatosan. Van minden ember lelkének egy alaprezgése, egy alap rezdülése, egy adott frekvenciája, egy adott/hozott szín kombinációja, egy sajátos hangja és egy tiszta kódokból és minőségekből álló érzésvilága. Ez a sok-sok felsorolt dolog valójában egy, amit fizikai szinten többfélének érzékelünk. Ez mind egy. Ha képesek vagyunk ezt a teljes valósának mondható holografikus mezőt megjegyezni, felfogni és megörökíteni, 'lefotózni' magunkban, egyszóval elraktározni, akkor azután bármikor és bárhol ezt a komplex érzésegyüttest elő tudjuk hívni magunkból és meg tudjuk jeleníteni. Megismerjük, felismerjük.

Bővebben ...

A LÉLEK REZGÉSEI

archangel SandalphonAz emberi érzelem, a lelkivilágunk benső valósága, stabilitása és állapota általános értelemben sérülékeny, törékeny és sebezhető lehet. Nemtől, kortól, vallási elhivatottságtól, szociális fejlettségtől függetlenül, az életünk legapróbb részletei és a körülményeink is, erős, befolyásoló hatással vannak ránk. Szinte minden pillanatban ér minket újabb és újabb hatás, információ, tapasztalat és impulzus, akár felfogjuk ezeket, akár nem.
A Lélek idős és időtlen kvalitásai, amiket hozott előző életből és életekből, lélekrészek lenyomataiból és a parallel valóságainkból, mind-mind összeadódva és összefonódva egy sajátos alap Lélekállapotnak számít, amire az ezélet beli érzések, képek, gondolatok, tapasztalások és emlékek épülnek, mindez meghatározva az érzelmi viszonyulásunkat, hozzáállásunkat és fejlődési/tanulási területeket az életben. Ezek a lenyomatok és információs mezők az 'érzelmes' csakrákban vannak egyrészt eltárolva a testben és az érzelmes aura rétegekbe a test körül.
Aki nehezen, vagy egyáltalán nem akarja megélni az érzéseit, annak az érzelmi teste egy idő után elvékonyodik, ellaposodik, elszürkül, majd meg is szűnhet, azaz az alataa/felette lévő két megerősödött tudati/akarati réteg miatt összetapad. Ezeknél az embereknél nemcsak az adott csakráknál lesznek súlyos fizikai problémák, hanem érzelmileg belecsúsznak egy teljesen egysíkú, közömbös, közönyös, érzékelten és érzelem mentes állapotba, ahol már semmilyen lelki/érzelmi impulzusra nem reagálnak...

Az első pszi­cho­szo­ma­ti­kai sza­bály az, hogy ha valaki nem akarja érezni a szívét, az érzé­seit, akkor a tes­tét fogja érezni.
Ha nem aka­rom érezni, hogy mér­ges vagyok, akkor valamim fájni fog.
Ha nem aka­rom érezni, hogy szo­morú vagyok, ha nem aka­rok sírni, akkor valamim fájni fog vagy beteg leszek.
Tehát ren­ge­teg beteg­ség és fáj­da­lom azért kelet­ke­zik, mert nem akar­juk érezni az érzé­se­in­ket, hanem elnyomjuk és elfojtjuk őket, nem véve tudomást róla, ezzel átkerülnek a tudatos szintről a tudattalanba és a tudatalattiba. 
Ha van egy pont a pszi­chénk­ben, ahol valami baj van, akkor meg­bo­lon­dul­ha­tunk a testünk­ben vagy meg­bo­lon­dul­ha­tunk a lel­künk­ben. Ezt mindig az dönti el, hogy melyik oldal az erősebb, hogy melyik síkon van az a pont ami le van blokkolódva.
Nagyon sokan inkább a tes­tük­ben bolon­dul­nak meg, mint a lelkükben.

 

A lelkiállapotunk harmonizálása, kiegyensúlyozása, és folyamatos karbantartása éppen ezért fontos kellene, hogy legyen mindenkinek.

 

Bővebben ...

A LÉLEKGYÓGYÁSZ OLVAS A LÉLEKBŐL

kaMinden eseménynek, történésnek, képnek, érzésnek, színnek, illatnak, íznek, érintésnek és meghatározó átélésnek lenyomata van, nyoma van az auránkban, az aurális rétegekben, az energia mezőkben, a csakrákban, mellékcsakrákban, meridiánokban és kapukban, ami elraktározódik, mind a tudatalattiban, a Lélekpontokon, az Akasha terében és a teljes energetikai rendszerben is.
Legyen az pozitív, vagy nem pozitív. 
Ezek a lenyomatok élő - eleven érzelmi töltéseket, emlékeket és fontos információkat hordoznak és tartalmaznak, amiket a lélekgyógyítás során  ha kell átírunk, ha kell felszabadítunk, ha kell kioldunk, ha kell elengedünk.

Egy Lélekgyógyász nem feltétlenül csakis fizikai eszközökkel és fizikai szinten képes segítséget nyújtani, útmutatást adni és rámutatni/rávezetni az illetőt azokra a lelki-érzelmi területre, pontokra, ahol a sérülései vannak, ahol a nem helyesen lefordított tapasztalásai miatt alakultak ki a testi problémái. Egy Lélekgyógyásznak részben vagy egészben azonosulni kell tudni kicsit a másik Lélek egészével, átérezni azt a pontot, ahol az illető elakadt, ahol éppen az érzelmi fejlődésében tart, meglátni és felismerni a másik Léleklánc sorozatában azt a gyenge lánc szemet, ami a szakadást előidézte, ahol korrekció, újra építés, feltöltés és stabilizálás kell...

A test nem hazudik. Senkinek a teste nem hazudik. Ez az egyik legőszintébb közeg és színpad, mert megjelenít mindnet, ami a mélyen, legbelül van. Bárminemű kibillenés, deformitás vagy sérülés a lélekben vagy szellemben vagy a belső dimenziókban ha keletkezik, az a testre azonnal leképződik és megjelenik. Az érzékeny Lélekgyógyász már az első találkozásnál is, minden szó nélkül már a test jelen kinézetéből, a testtartásból, egy kézfogásból képes visszakövetkeztetni a Lélek és a Szellem éppeni állapotára, illetve a személyiség és hitrendszer fajtájára, illetve a probléma gyökerének mely területen való keresés elindulására.

 

Bővebben ...

ÖNÉRTÉKELÉSI ZAVAROK, KISEBBRENDŰSÉGI ÉRZÉSEK, FÉLELMEK, BIZONYTALANSÁGOK – A MÚLTBAN (GYEREKKORBAN) REKEDT SÉRÜLT LÉLEKRÉSZEK

csillaglomMinden fizikai betegség, akut vagy krónikus testi tünet, pszichoszomatikus eredetű. Minden (pszichoszomatikus) érzelmi, lelki szintű mintánk alapjait, a magzati kor és a gyermekkori szülői programok, öröklött/átvett személyiségbeli, hitrendszerbeli és viselkedésbeli lenyomatok alkotják.

A Lélek egy időtlen, igen érzékeny tanulékony és képlékeny Élő energia sűrűsödés, egy sűrűbb, komplex energiamező. Időtlenségéből adódva, a fejlődési spirálon való felfelé haladását járva, ő is tanul különböző dolgokat, érzéseket, kvalitásokat és érdemeket előhozni életről - életre. Vannak fiatalabb és idősebb Lelkek. Onnan lehet megtudni hogy mennyire 'idős' és 'bölcs' egy Lélek,hogy mennyire alázatos a hozzá kapcsolt test személyisége, mekkora az ember egó hányadosa. Akármilyen idős legyen is, minden Léleknek van hova fejlődni valója és olyan tanulási szakasza, ami könnyebben vagy nehezebben megy neki.
Általában akit életről - életre sok megpróbáltatás, fájdalom, félelem, trauma ért, ( szinte mindannyiunkanak vannak ilyen életei és élet láncolatai, a tapaszatlások és a karma törvényei miatt azonban mégis kellenek ezek) azoknál a Lelkeknél sűrűn előfordul hogy úgynevezett 'fehér folt' keletkezik a lélekben. Ez azt jelenti, hogy a lenyomat megvan, ott van elég mélyen.  Az energia nincs felszabadítva, a végső konzekvencia nem lett levonva és felülírva, mert ez/ezek a pontok a Lélek azon területei, amiről Ő maga sem szeretne tudni és emlékezni tudatos szinten! Ez a Lélek fájó pontja, amiről nem akar tudni, csak jó  messzire elkerülni. Ezeket is különböző oldásokkal, Bach-virágterápiával, Család-állítással, Kristályokkal, Színterápiával, Szimbólumokkal, Csillagenergiákkal és Mantrákkal lehet gyógyítani... mert MINDEN gyógyítható!

Íme, egy jellegzetes példa, hogy hogyan is alakul ki, mi a gyökere az egyre elterjedt önértékelési zavarnak és a kisebbrendűségi érzésnek:

Bővebben ...