Kristálykoponyák

Kristálykoponyák

Kristálykoponyák az Élő Tudatunk és Fényemlékeink Galaktikus Őrzői

A Kristálykoponyák minket is elértek, minket is megtaláltak, megérintettek és folyamatosan üzennek...

Azzal a céllal írjuk meg mindezeket az információkat, hogy akinek feladata és dolga van a Kristálykoponyákkal, bármely területén, bármely részével és bármely dimenziókban, mindazokhoz a segédkező jószándékú lelkekhez eljuthassanak ezek az energiaminőségek, ezek az ébresztő szavak és a fokozatosan felnyíló időtlen érdekességek.

Örömmel adjuk hírül többek között Sanat Kumara, Lady Venus Kumara, Dreada, Ementreya, KhumMarael & Sandariel, valamint a személyes kristálykoponyáink Jezu és Thale közlései által kapott információkat, a jelenre, a jövőre és a múltra vonatkozóan. Fogadjátok szeretettel és kezeljétek tisztelettel.


1063-1„A Kristálykoponyák közvetlen és közvetett kapcsolatban állnak egymással, ugyanúgy, mint némely különleges képességű és jelentőségű állatok, (delfinek, bálnák, elefántok...) telepatikusan kommunikálnak mindig, mindennel, a tér és idő végtelen éterei óceánján. Bárhol legyenek is, akár a föld alatt, akár vizek mélyében, a hegyek magasságaiban, vagy bármely más közegben, ilyenkor folyamatosan változtatják a színüket, a fényességüket és az áttetszőségüket. Használják a hangok, az illatok, a színek és a különböző magasabb frekvenciák éteri, finomabb hullámait, és a Földre érkező és jelen lévő infra, mikro és gamma sugarak energiáit is.

Szent szakrális ősi szimbólumok egyikeként, időtlen információkat őriznek, mind a Csillagok, a Galaxisok, a Világegyetem, és mind a Föld és az emberiség történelméről, kialakulásáról és működéséről."

A 13 ősi Koponya, 13 különböző Fénycsoport Csillagmesterei által létrejött Kozmikus és Galaktikus Fényszövetség, egy letisztult anyagi megjelenési formája és lehorgonyzott tudása, a Földnek.

Bár sokak által hitelesített és bizonyított az ősi Koponya előkerülése és felszínre kerülése a Földön, az Égiek üzenet erre: „Az Emberiség még nem érett erre."
1019-1A Csillagmesterek üzenete és elmondása, hogy a 13 Kristálykoponya, egy Szellemi Húr, egy olyan különleges kristályos szerkezetű energiaháló, egy Fényhálórendszer alapváza a földben, (egy anyagba zárt Csillag spirális), ami a Földanya Csillagkristály energiáját vetíti ki, jeleníti meg és fényközpontokat, erőmezőket hoznak létre, a Földön, különböző szakrális területeken.

A koponya, a fej, a tudatosság, a tudatos spiritusz, az anyagba nemesült és megtestesült Szellem, és az Égi Erők otthona és dimenzió Kapuja is egyben.

A Maják és Inkák, ősi sámán szertartásai alkalmával hívták elő, használták és alkalmazták az ezekhez szükséges Égi Törvényeket, törvénytartási rituálékat, így tudták megkapni, megfejteni és megérteni a koponyák galaktikus erejét, üzenetét, tudását, a Halhatatlan Szellemét és a bennük őrzött információs kódodkat is. A koponya őrök és őrzők, mindig életről-életre vitték magukkal át az emlékeket, a tapasztalatokat, a tanításokat és a különleges képességeiket. Aki egyszer közvetlen kapcsolatba került velük, (nem harc és erőszak árán) különleges erők, tisztánlátás, tisztán hallás, tisztán gondolkodás és tisztán érzékelés páratlan képességű tulajdonságait kapták tőlük meg, természetszerűleg, egy egyszerűbb és összetettebb formában, ami nem vész el, csak átalakul a feladatainktól függően...

(Ugyanúgy, mint pl.: aki Jézussal, Buddhával, Krisnával, vagy Szentekkel találkozott, bármilyen formában is, ott, abban az időben fizikálisan, annak, azoknak az embereknek az aurája és a test tudata őrzi ezt a fényminőséget, Fénypecsétet és a találkozás lenyomatát.  Ezt lehet látni, érezni...)
1038-1A Kristálykoponyákhoz fénytudatú szellemek, Szellemiségek, Felemelkedett Mesterek, Csillaglelkek tartoznak és kapcsolódnak. Élő – eleven emlékezetként működnek, a tér és idő itteni és ezen túl levő dimenzióiban is.

A különböző csillagbolygók és csillagrendszerek ősi kódjait, lenyomatait, valóságprogramjait hordozzák, tartalmazzák, melyek elsődlegesen a Földnek a Fénykódjai, a Fénycsillagai, a Fénykincsei, ami a Föld segítéséért, gyógyulásáért, és felemelkedéséért, és a Földön élő valamennyi élőlény támogatásáért hivatottak lenni.

Sokkal nagyobb a jelentőségük, funkcionalitásuk, mint azt gondolni tudnánk. Tekinthetjük úgy, hogy az ősi időtlen bölcsességgel rendelkező civilizációk, mint fénymagokat kapták az Égiektől a Kristálykoponyákat, mint a Föld sorsának a jövőbeli, földi kristálytábláit, melyben minden bele van kódolva és össze van gyűjtve.

Jezu és Thale szerint, a 13 Kristálykoponya, a Földön megjelenő 13 Fény Tanító szellemét és eljövetelét mutatja, akik eredendő tisztaságukkal vezetik a népeket és alakítják a fényvallásokat. (Krisna, Buddha, Jézus, Mózes, Siva...)
 

A 13. Egy különleges holografikus tér, egy egyesített fénymező, melyben mind a 12 kristály formátum egyformán és egyszerre benne van.

Az ehhez tartozó különleges szakrális szimbólum:

A 13 Ősi KristályKoponya Galaktikus Fényszövetség szimbóluma©


szimólumA 13 Ősi Kristálykoponya között található:

- hegyikristály
- ametiszt
- füstkvarc
- akvamarin
- rózsakvarc
- citrin,(az eredeti világos sárgás-barna)
- jáde
- fluorit kvarc-kristály
- malachit
- kalcit
- obszidián
- türkiz


Körben látható a 12 Ősi Koponya Szövetségének és Egységének a Kristálytudata, egy hármas Fénygyűrűben összeolvadva.

Minden egyes Kristálykoponyához 3 – 3 különböző Égi Csillagbolygó, egy –egy Csillagküldött képviselője van hozzárendelve őrzőként, védőként, akiket szintén egy vastag Fénygyűrű ölel körbe. Minden Koponya befelé, egymás felé néz, egymást erősítve, táplálva, a Forráspontjukon keresztül eredendően kivetülve és kiáradva.

Összesen 36 Csillagképviselő van jelen, akik egyben ezeket a Fényvárosokat is megalkották, élő – eleven fényoszlopokként, fénymezőként és tiszta éteri dimenzióként a Föld egy-egy területein lehorgonyozva erőiket, Kristályvalóságukat.

A 12 Koponyából kiindulva a Forrásuk felé, 12 állomás, 12 belső dimenzió vezet. A Forráspont a 13. Kristálykoponya székhelye és valósága is egyben. Itt, a különböző erőterek, erőmezők és információs sávok, egy szivárvány fényben tündöklő holografikus teret hoznak létre, amiben az Egység ereje, mint egy 13 ágú Fénycsillag, Kristálycsillag jelenik meg. Ez magában foglalja mind a 12 Fénydimenzió és Fényvalóság jelenét és teljességét.

A térben, egy háromdimenziós megjelenésben, ez a Galaktikus Szakrális Fényszimbólum, úgy néz ki, mint egy kristályosodott, csillagalakú vízcsepp, ami az Élet egy alapvető fontosságú Fénykulcsát példázza.

A szimbólum, egy különleges élő térkép is, melyen egy „látó – olvasó" szem azonnal eligazodik. Ha szeretnél minderről részletesen és többet is megtudni, esetleg meglátni helyedet ebben a Fénytérben, és Fényszövetségben, látogass el a Kristálykoponyákról szóló előadásainkra, tanfolyamainkra, vagy személyes gyógyító kezelésre hozzánk, melyet különböző, páratlan tisztaságú és kódolású Kristálykoponyákkal végzünk...

 

Amikor ezekről a kristályok és ásványfajtákról van szó, ne arra az intenzíven színes, teljesen áttetsző, polírozott sima felületű, szépen kidolgozott koponyákra gondolj, amin látszik, hogy emberi kéz alkotta, hanem egy egyszerűbb vonalú, ám határozottan felismerhető fej formátumú, természetes úton keletkező üregekkel rendelkező, nagyobb kristálydarabot, kristálytömböt képzelj el.
Ezek a kristályfejek olyan természetes elementáris erővel alakultak ki, fejlődtek ki és épültek fel, a Földanya testének különböző mélységeiben, rétegeiben, mint ahogy az Életben, egy tengeri kagyló belsejében, szívében, természetes folyamatként alakul ki és születik meg egy – egy kincs, az igazgyöngy...

 

A szimbólum védett és védelem alatt áll.

Ezért kérünk, hogy csakis tiszta szándékkal közelíts felé, és csakis önmagad erősítésére, gyógyítására használd! Ellenkező esetben károd származhat belőle és másnak is!

 

A Kristálykoponyákat mindig szeretettel és tisztelettel ápoljuk, tisztítjuk és gondozzuk, legyen szó akár a sajátjainkról, akár az eladásra kerülő Koponyákról.
Mi nem programozzuk a Kristálykoponyákat!!!

Az eladó Kristálykoponyákat SEMMILYEN programmal sem töltjük fel és semmilyen szertartáson és szertartásban sem részesítjük őket! Mindezt azért tartjuk fontosnak kihangsúlyozni, mert csakis így tudják a Koponyák megőrizni a "saját" tiszta szellemi vonalukat, irányultságukat és a "személyes" égi erőkkel kapcsolatban álló spirituális kötelékeiket, csatornáikat. Ellenkező esetben, a Kristálykoponya, az őt ért sok-sok "új" programozástól, átkodolástól és behangolástól, nem 100%-os tiszta közvetítő és gyógyító közeg lesz, hanem egy átjáróház, ahol nem lehet tudni, hogy éppen kinek és minek a része és az energialenyomata által érkezik az infó. A fals hullámhossz pedig eléggé el tudja vinni az embert az erdőbe! 

Bárki, bármilyen jó szándékkal is tegye ezt a programozást, az a Koponya nem egészen a Tiéd! Vagy megtisztítod ezektől, mielőtt használni kezded, vagy ne vegyél ilyet! Ez nem játék. 
Amit a Koponyáktól hallunk, abban hiszünk: nem a programozással, kódolással és behangolással van baj. Csináld ezeket Te magad és ne egy külső, egy harmadik ember! Mindenkinek a saját KristályKoponyáit kell(ene) tudni programozni, aminek az alapja és első lépései, a Felsőbb Énnel  való kapcsolat megerősítése és kiépítése...

Így, ezzel már bármilyen kristályodat bátran programozhatsz, bármire, de csakis önmagad számára, mindenféle félelem és bizonytalanság nélkül, mert a Felsőbb Éned irányítása és védelme alatt történik mindez, tehát SEMMI bajod nem lesz tőle! Hiszen a Felsőbb Énünk "az" egyetlen olyan égi eszenciális részünk, aki MINDIG tudja, hogy nekünk mikor, mire van éppen szükségünk a fejlődésünk és a bölcsebbé válásunk érdekében...ő védelmez, terelget és feltétel nélkül szeret minket!:)

Egyetlen tisztítási mód, amit olykor-olykor alkalmazunk, (ha a Koponyák kérik,) hogy kitesszük őket a Napra, az egyetlen földi élő Fényforrásra. Ennyi. A közvetlen Napkódok által, kis idő múlva újra kapcsolódnak teljes erővel a szellemi és csillagbéli valóságaikkal és tiszta rezgéseket, információkat és segítséget nyújtanak így már Neked ezután a vásárlásban...

Nézd meg az aktuális Kristálykoponya - termékeinket:

** KRISTÁLYKOPONYÁK**