Csillagüzenetek

Általános értelemben elmondható lesz, hogy egy igen ritka és páratlan év lesz a 2009, több szempontból is. Mind szerencsében, sikerekben és mind az érzelmek területén is. Az Égiek, eszközöket adnak és helyeznek el körülöttünk, amivel mindenki saját belátása és tudása szerint gazdálkodhat. Továbbá, kollektív értelemben, az érzelmi-tudati minták átíródásának, felülírásának a folyamatát éljük és tanuljuk már most a napjainkban.
A kitűzött cél, ami egyezik mind a fenti akarattal és mind a lenti akarattal, már összhangban áll, tudatos, és helyes irányultságú. Az év harmadától, erősen érezhetővé válik, egy különlegesen tiszta éber-emlékezeti lelkiállapot, ami egy intenzív belső érzékeken túli érzékelési, mondhatni ösztönös érzékelési folyamatnak az első fázisai.

urkep msolataHatalmas változások indulnak el és folytatódnak, az emberi fej, az agyműködés, a gondolatok és reakcióminták összerendeződésében, szerkezeti felépítésében és működésében. A Csillagküldöttek áldásos tanításainak, gyógyításainak és tiszta információs rendszerű kódjainak köszönhetően, mind a szív és mind a fej, együtt és egyenként is, szelektíven kezdenek el működni. A Csillagküldöttek által kapott Kozmikus Fényszűrők, Csillagszűrők segítségével, így tudatosan és egyszerűbben leszünk képesek a felénk irányuló károsító, befolyásoló, alacsony energiák hatásait kívül rekeszteni, távol tartani magunktól, ami a védelmi rendszerünket alkotó erős alaprészeként fejlődik tovább majd bennünk.

Tisztulnak a szemcsatornák, a szemmel való érzékelés képessége is, mind a fizikális és mind az éteri szemeknél. A testen belül is, és kívül is, bárhol láthatunk „bármit". Nemcsak az újjak végén levő szemeinkkel és a tenyérben levő szemeinkkel, hanem a szívszemünkkel, a lélekszemünkkel és a szellem szemünkkel is.

Fejlődik a térbeli tájékozódás rendszerének a képessége bennünk. Ahogy tisztul, erősödik és aktiválódik az auránk energetikai, mágneses, elektromos és finom frekvenciás szerkezete, úgy fejlődik ki bennünk egy „időtlen" Galaktikus, Kozmikus és kollektív Iránytű is.

Elkezdjük érzékelni a mágneses erőtereket, a föld különböző kisugárzásait, az égtájak erős húzó-taszító horizontális pályáit, vonalait, és amint lent, úgy fent is, a csillagok, a bolygók, a csillagrendszerek vonzását illetve taszítását is. A testben megtanuljuk, megtapasztaljuk és irányítani tudjuk majd a térbeli érzékelést, mikro és makroszinten egyaránt. Így képesek leszünk különféle betegségeket, vagy sérült energiaminőségű sejteket kitolni a testünkből, egy másik közegbe, térbe, ahol nem tud az a fajta energiaminta tovább létezni, ott szétesik elemeire és megsemmisül. És ugyanígy behúzni, egy ép, teljes és egész sejtmaggal, fénykódokkal rendelkező sejtet, fénymezőt beépíteni és beültetni a testbe. A térben érzékelés jelentése – a térben lévő különböző anyagok és energiák szabályozása, működtetése, és irányítása a térben a tudatunkkal.

Elindulnak, a telepatikus kommunikáció belső csatornáinak a fejlesztése, finom behangolása és kiépítése, ami egyre több síkon már most is érzékelhető. A tiszta gondolatok és érzésminták, érzéshullámok kivetülése a térben, gyönyörű fényvirágokat, kör-gyűrű alakú fénymintázatokat és fénypecséteket jelenítenek meg és hoznak létre. A telepatikus kommunikáció egyszerre több dimenzionális rétegeivel indul el. „Beszélgetni" tudunk majd az állatokkal, növényekkel, ásványokkal, a sejt tudattal és a magasabb valóságokban létező fénylényekkel is.

 

- a beteljesülések éve

Részben vagy teljesen, egy bizonyos álmunk, vágyunk, vagy hőn áhított célunk, most beteljesülhet, manifesztálódhat, bár mindezek ellenére jelen lesznek kisebb nagyobb elágazások és átrendeződések is, minden területen. Mindezt azért kapjuk, hogy hitet, erőt és bátorságot merítsünk belőle. Bátran, nyitott szívvel és elmével tudjunk az életnek, a létnek, és a körülöttünk lévő válaszra váró környezetünknek megnyílni, kitágulni és kiterjeszkedni. Annál többet kap az ember, annál több mindent sikerül neki elérnie, minél jobban nyitja meg, és változtatja meg a tudatát, a látásmódját, a szemléletmódját és a hiedelem rendszerét és minél jobban adja át magát a vágyai, céljai megteremtésének. Minél több ajtót nyit mások felé, neki is annál több ajtót fognak nyitni előtte.

 

- a fizikai átalakulások éve

andromeda galxi2009, az egyik legfontosabb időszak az emberiség spirituális fejlődésének és érésének a tekintetében. A látható nagy átalakulások évében a testünk működése, funkcionalitása, összetétele, szerkezete és irányítórendszere, mind – mind már egy másik (fény) programrendszer szerint működnek. Ez a folyamat persze már legalább egy évtizede elkezdődött a Földön, de ebben az évben láthatóvá, tapinthatóvá, tehát érzékelhetővé lesz. A testünk egy gyors lefolyású kémiai – biológiai változáson, valamint elektromos és mágneses átalakuláson, rezgésemelésen mennek keresztül. Az energiák különböző új pályákat, tér-rács szerkezeteket, hálózatokat hoznak létre, kapcsolnak le és hozzák működésbe, amit kellemetlen testi tünetek, átmeneti kisebb rosszullétek, akut lefolyású betegségek kísérhetnek. A sejtszerkezet energiarendszerének folyamatos rezgésemelkedése hatására, a sejtek aktívabbak, rugalmasabbak, tudatosabbak és az új fényprogramok által, intuitívabbak, együttműködőbbek lesznek. A két lényeges irányító központunk egyike, a szív és csecsemőmirigy között található lélekponton vannak a lélekkapuk, valamint a fejben, a koronacsakra és a 3. szem csakrához kapcsolódó tobozmirigy, ami a tudatközpontunk testi szintű forrása, és irányítója. Ez a két belső fényközpontunk, mint a belső napunk, vagy fénycsillagunk, - ami az összes lenyomatát, kódját és magját hordozza a fénnyé válásnak, a tudatos átlényegülésnek- kerül ebben az évben teljes áthangolásra, átvilágításra, és behangolásra egymással, egy egyesült működési rendszerbe. Mind az érzelmi és mind a tudati meridiánjaink és csakráink, ezeknek a központoknak az irányítása és programjai szerint fognak működni. (mint voltaképpen már most is.) Egyik legnehezebb feladatunk lesz az, hogy ezeknek a központoknak a kiegyenlítését, korrekcióját és folyamatos stabil fejlesztését megtanuljuk.

(A betegségek éve-ként 2009-ben elmondható lenne, hogy ami betegség (akár fizikai, lelki vagy szellemi) jelentkezik és megtörténik, az egy olyan összegyűlt és „összeválogatott"probléma kört is tartalmaz magában, amit úgymond egyetlen betegségként kezelve most lehetőség van több életnyi terhet, sérülést és emléket gyógyítani, megoldani. Bármilyen is legyen tehát a kialakuló betegség, mindig egy összesűrített, tömörített „gócnak" tekintsük, ami egy óriási megoldó kulcsként is szolgál egyben. Ezt ne felejtsük el! Ha így gondolunk rá, talán tudatosabban szorgalmazzuk a gyógyulásunkat.)

 

- az emelkedés éve

Mer-Ka-Ba 2Mint ahogy most már képesek vagyunk az 5. 6. és kicsit a 7. fénydimenzióban való tudatos átlépésre, és megtapasztalásra, úgy 2009-ben, lehetőségünk van, a 7. 8. és 9. dimenziókhoz felnyújtózkodni, és lépésről – lépésre az energiáinkat és egyesített fénytudatosságunkat lehorgonyozni. Használnunk kell napi rendszerességgel a MER – KA – BA légzést, ami aktív fénymezőt épít körénk, a csakra légzést és a szférikus légzést, ami alapja mindennek, és ami elősegíti és felgyorsítja a MER – KA – BA –fénytestünk használatát és áldásos működtetését. Ezt csakis egyetlen dolog képes Életben és Létben tartani, a Szeretet.

A MER – KA – BA légzés, szférikus légzés és a csakra légzés együttesen és összegezve, maga a szeretet, az Élet légzése.

 

- a csodák éve

A rendszeres és folyamatos légzéssorozatok hatásának eredményeképpen, egy ébredő fényspirál indul el a bal talpunk, sarkunk egy pontjából, ami majd egészen a testen belül, körbe, fölfelé fog ívelni, érintve a csakrákat, mellékcsakrákat és több meridián pontokat is. Egészen a korona csakráig halad, ahol átlépi a földi idő és tér zónáihoz tartozó energiatereket, mezőket és síkokat, és tovább ível fölfelé a 8. 9. csakrába, és azon túl is. Ez a belső fényspirál élteti, táplálja és működteti a fénylégzés által, az energiarendszerbe, aurális rétegekbe, a testbe és a sejtekbe jutó fény-halmazállapotú energiát. Ez a belső fényspirál látja el a testünket mindazokkal az információkkal, interdimenziós kódokkal és a testen belül fellépő hiány állapotokkal is, amik ezentúl innen, ebből a fénygyűrűből lesz pótolva.

Fontos, hogy ez a spirális fényszál, lentről fölfelé halad. A sarkaknál, az egyik sarok pontnál vannak az alsóbb dimenziók fényvalóságaiban lévő, létező fény lélekrészeink, lélektöredékeink és alsóbb síkú, de fényvalóságban levő részeink, amik a 3. 2. és 1. dimenziókhoz kapcsolódnak. (Pl.: állatok, növények, ásványok...) Az év második felétől, harmadától (aug. – szept.) lesz érzékelhető egy különös energiapálya módosulat, amikor is, megjelenhetnek több, apróbb fényspirálok, a vállak, a csípők, a térdek területeinél, és a mellékcsakráknál is.

- a szerencse éve

A Fotonőv középső szakaszát, a fény koncentráltabb területét megközelítve, és nemsokára ebbe be is lépve, mind a fizikai, mind a szellemi manifesztáció felgyorsul. A körülmények, a lehetőségek és a tudatos rálátásunk is megvan most már ahhoz, hogy minden célunkat, szívbéli vágyainkat, és álmainkat valóra válthassuk. Szerencsés és sikeres lehet ez az év mindazoknak, akik az Univerzum fényeit magukon átengedve, az Élet ciklusainak hatalmas áramlásaival (külső – belső) együttműködnek, az Élet hullámait meglovagolva és megszelídítve éli, létezésének jelentőségteljesebb pillanatait. Így lesz az emberből, a végtelen Éteri Óceánok fáradhatatlan vándora, a végtelen Szeretet Tengerek időtlen és Galaktikus Utazója. A szerencse, az eredményesség, a dolgok jó irányú alakulása és kimenetele, mind – mind itt vannak körülöttünk, pontosan egy karnyújtásnyira.

Ahhoz, hogy ezt meg is tudjuk ragadni, és meg is tudjuk valósítani, a tudatunkon, a szemléletmódunkon, tehát fejben kell tudnunk változni kicsit! Hiszen, a teremtés is itt kezdődik és történik meg, innen indul el, a szellemi szintekről halad „lefelé", a fizikai szintekig, a megvalósulás szintjéig.

(Példa: Ha azt kérném tőled, hogy készíts nekem egy asztalt, vagy egy széket, akkor először fejben végig gondolnád, hogy hogyan is kell elkezdeni, és milyen alapanyagok és eszközök kellenek hozzá...)
Tehát, előbb fejben találd ki, rakd össze és valósítsd meg. Csak ennyi lenne az egész.

 

- a polaritás és az Egység éve

ur kep_2_msolataA polaritás férfi és női aspektusainak az energiái már nem olyan és határok és megkülönböztetések jellemzik, mint ezidáig az életünk történelme során. Ezek az energiahatárok már évekkel ezelőtt, elkezdtek összemosódni, és nem szét, hanem összerendeződni, egybeolvadni, egy új mintázatot létre hozni. A polaritás, a felemelkedés folyamatának egészséges eredményeképpen átalakul, a kettőből egy lesz. A belső szépség és a gondoskodás lelki – érzelmi tulajdonságait éppúgy át fogják élni a férfiak, mint a teremtőképességet, a fizikai munkát és a terhelést a nők is. Már most is vannak lelkek, (mindegy, hogy milyen nemiséggel rendelkezik) akik nap, mint nap élik és használják, hol a férfi énjüket és hol a női lelküket.

A polaritás, a dualitás energetikai törvénye alapján, nincs meg az egy, a másik nélkül. Nincs úgy polaritás, hogy csak az egyik van jelen, a másik nincs. (Ez a fizikai szintre értendő.)

Tehát, a polaritást, a dualitást úgy lehet átlépni, felülemelkedni rajta, ha előbb egyesítem mindkét felemet, részemet. Lelki – szellemi szinteken, erre az átlényegülési folyamatra már készen állunk. A fény és a felemelkedés választásával, azt is választottuk, hogy a testünk, lelki-szellemi energetikai összetétele is megváltozik, a két ősi fényminőségből, újra egy legyen. Testünkben a sejtjeink hordozzák, (eredendően belekódolva) az ehhez szükséges információkat, időkorlátokat, csillagkódokat, intergalaktikus fénymagokat, és a hozzájuk passzoló kulcsokat, oldó programokat is.

Így fizikálisan is meg fogjuk tudni tapasztalni a korlátlanság, a testvériség, a kiteljesedés és a feloldódás érzéseit.

Ez egy alapvető fontossága az Egyként érzésnek, az Egyként gondolkodásnak, az Egyként élésnek és az Egy Szív –intergalaktikus létállapotnak. 2009 →11 →2. jelen van mind a férfiasan aktív és mind a nőiesen visszahúzódó energiaminőség. 2009-ben, meg kell tudnunk tanulni ezeket a princípiumokat kiegyenlíteni, finomabb frekvenciás energiákká átalakítani, egyensúlyba hozni.

 

- az érzékelések éve

Érzékelésünk a gondolkozásunkkal, szemléletmódbeli változásokkal, és a türelem képességének a gyakorlásával egyre jobban finomodik és fejlődik. Egyre jobban érzékeljük a teret, a tér energiáit, a térben levő jelenléteket, szellemiségeket és az elementálokat is. Pillanatokra át is élhetünk más, parallel inkarnációink élet foszlányit is.

Ez egy olyan pillanat, egy olyan különleges tér és idő nélküli energia mező tudati állapot, amikor egy másik fizikai-földi valóságunk, vagy magasabb fénydimenziós létünk életmozzanatát láthatjuk meg, élhetjük át, érezzük át, tapasztaljuk meg önmagunkban és valóságosnak tűnően. Sok ilyen különös pillanatokat rejt ez az év, ami „visszafelé" is működik. Más parallel inkarnációink is kaphatnak rólunk, ezen életünk tapasztalatának, történéseinek egy – egy szempillantásnyi érzékelését. Ez a fajta tudatosság, akkor fog teljes mértékben kifejlődni bennünk, ha a szív és a fej, a szívcsakra és a koronacsakra összefonódásából, összeforrásából megszületik az Egységes Érzékelésünk, a lelki – szellemi központjainkat együttes, egy központként használjuk és éljük majd.

Amikor már nem tudunk különbséget tenni, hogy tudok, látok, vagy érzek valamit. Egyszerűen, egyre jobban kezd összeállni a kép.

Az életünk és önmagunk képei, kockái. Ezekre az állapotokra, most még nincs, vagy kevés olyan szavunk van, ami igazán kifejezhetné, leírhatná, az adott érzés, vagy az információ mögött lévő gondolatot. Egyszerűen érezni fogjuk az életünket, az embereket, a magasabb és parallel valóságainkat. Mindent érezni fogunk, anélkül, hogy egy szót is szólnánk.

A szeretteinket, párunkat, családtagjainkat is érezni fogjuk teljes jelenükben, kívül és belül egyaránt, anélkül, hogy bármit is mondanának. Így fejlődik ki a tudván – tudás, a tudván érzés képessége bennünk, ezzel együtt a kommunikáció egy magasabb, tisztább szintje a telepatikus kommunikáció. Amikor látod az embert, látod a teljes egészébe.

Itt már hiába is szeretne valaki füllenteni, mást, álvalóságot állítani, látni-érezni- tudni fogjuk az igazat! A telepatikus kommunikáció és a csillagnyelv tudatos megértése és használata, mind – mind a szeretet és fény alaptörvényeire épül. A telepatikus kommunikáció nem működik fejből és kicsi énből, hanem egy egyesített tudatosságból és a teljes lényedből sugárzik.(A szívünk olyan, mint egy élő kristály.

Felerősíti a bennünk hullámzó és jelenlévő gondolatokat. A szív nélkül a telepatikus kommunikáció olyan, mintha egy dugón keresztül beszélne az ember. Erőtlen, gyenge, és 5 méterre már nem hallatszik el. A szív tiszta tudatával összekapcsolva lesz olyan a hangminősége és erőssége a szavainknak, mintha egy hatalmas hangszóróból áradna ki mindenfelé a hang. Ez már messzire elhallatszik.)

 

- a végleges átírások éve

Lehetőségünk lesz 2009-ben, hogy elsődlegesen az érzelmi területeken elkezdjük átírni a múltat. Akár ezélet béli múltat, akár az előző életeinkből eredő olyan mintákat, amelyek az emberi kapcsolataink, párkapcsolataink, családi – szülői kötelékeink sérültségét, gyengeségét, vagy hiányosságait okozzák nekünk ma.

Lehetőségünk lesz rendezni ezeket az érzelmi szálakat, kötelékeket mindenkivel, a múltból, a jelenből, a jövőből, mindazokkal, akik nekünk valamiért nagyon fontosak. Ennek hatásaként, eredményeként, előfordulhat, hogy egy – egy ilyen átírás után, el is tudjunk engedni bizonyos embereket az életünkből. Tehát várható, hogy intenzív oldó, harmonizáló, kiegyenlítő évnek járunk most az elején.

Ugyanis, addig kapunk ugyanolya, vagy hasonló tanításokat és tapasztalásokat rejtő érzelmi játszmákat, helyzeteket, traumákat, ameddig azt a sérült alap érzelmi mintát, ki nem cseréljük, felül nem írjuk egy pozitív, erős és sikeres mintával. Minden ismétlődés addig tart, amíg fel nem ismerjük, meg nem fejtjük annak tanulságait és át nem írjuk egy fény és szeretet alapú mintává, reakcióvá. Valójában, valahol ez lenne az Élet egyik értelme is, hogy minden ami „rossz, sérült, fájó, vagy hiányos" bennünk (emlékek, tapasztalatok, minták és programok működése,) azt kijavítsuk, átírjuk és felemeljük, akármennyi életbe is teljen, hogy ne a „rossz-sérült" lenyomatok raktározódjanak el, hanem az erős, a teljes, a jó tapasztalatok.

És lehet, hogy azért van az életünkben most olysok nehéznek tűnő és bonyolult dolog, mert sok mindent, (vagy mindent) félreértelmeztünk, tév hiedelmekben éltünk, évszázadok, évezredek óta, amiket most magunkban új alapokra kell helyeznünk. Mert sajnos (még) nem a pozitív, jó élmények, boldogság állapotok, az eredményes, sikeres tapasztalások és a szép emlékek azok, amik folyamatosan, újra és újra előjönnek, megnyilvánulnak és „irányítanak" minket, (belőlük töltekezve és építkezve) és vannak jelen az életünkben, hanem a fájdalmas, nehéz, sérült és szomorú életek emlékei között bolyongunk, vagy megállunk. De ez nem lesz mindig így! Ezt is fokozatosan és folyamatosan átírjuk, újra alkotjuk, újra teremtjük, hiszen a Fotonőv középső szakaszához,(a maghoz) részéhez közelítve, pontosan ezeknek az ellenkezőjét fogjuk megélni és megteremteni.

Minél inkább a belső szinteken vagyunk a fényzónában, annál több részben lesz jelen az életünkben a jó, a szép, a kellemes, a biztos, a fény. És ezek a sötét dolgok végre, végleg eltűnnek majd, szertefoszlanak, elmúlnak, elhalványulnak, kialszanak...

 

- Pió atya segítő – támogató éve

Már jelen vannak, és segítő kezet nyújtanak felének a 6. 7. 8. és 9. dimenziókban levő Arkangyali csoportok és a Fénymesterek, Mesteri lények serege is. Ez évben is végig mellettünk és előttünk mutatják az utat nekünk a Kumarák - család tagjai, a csodálatos Pió atya, a Spica, a Vega, a Deneb,(hattyú) a Mira, (cet) az Arcturus, az Ankaa, (főnix) a Canopus, a Sirius, az Antaresz – beli főpapok és papnők csoportjának tagjai, a Hathorok, Metatron, és Quan Yin szellemisége is. Segítségükkel, tanításaikkal és mélyszintű gyógyításaikkal, megtörténhetnek az újra alapozások és az újra kezdések mindazokban az életterületekben, ahol kérjük és elfogadjuk a vezettetésüket, szeretetüket. Lehetőségünk van, már nemcsak a 6. 7. fénydimenziókban való építkezésre és lehorgonyzásra, hanem a 8. 9. fényvalóságok teljes létállapotának a megtapasztalására is.

Az Újhold és Telihold időpontok Kapuin áthaladva, és a felemelkedés fényspiráljában kibomló mikro-makro fejlődéseket, változásokat tudatosan is átélve, nemcsak a Hold Kapuk szolgálnak kiindulási pillérekként, hanem a Nap Kapuk, a Csillag Kapuk, és azok a (Galaktikus) Szakrális Időpont Kapuk is, melyek szintén jelen vannak minden évben és minden hónapban itt a Földön is...