Csillagüzenetek

- személyiségbeli változások

A személyiségünk is átfényesedik, átformálódik és megújul. Egyszerűen, olyan régi hitrendszeri minták, szülői minták, szemléletmódozatok és személyiségbeli elemek hunynak ki egyik percről a másikra, ami idáig, több évig vagy évtizedekig gondot és problémát okozott és visszatartott a fejlődéstől. (akár galaktikus értelemben is) Egyszerűen kihunynak és érvényüket vesztik. Történik mindez egyrészt az évgyűrű spirál hajlása miatt, 11:11:11-től már energetikailag a 2012 –e lépünk, és új kódok, új mintázatok és működési rendszerek lépnek életbe, másrészt, ettől a naptól kezdve nagyon sok (rengeteg) magasabb, tiszta tudatú szellemi – lelki – Isteni Fényrészeink és Csillagrészeink integrálódik és kapcsolódik vissza hozzánk, a Létegységünkhöz, a feladatainknak megfelelően.
Időzárak járnak le, idő intervallumok szűnnek meg és oldódnak fel, idő kapszlik semmisülnek meg, hermetikák – hermetikus elzárások vesztik érvényüket, valamint az olyan sötét és negatív alkímiai – mágiai – okkult – és woodo hatások oldódnak ki azoknál az embereknél, akik idáig összességében megbocsájtóak, bűnbánóak, kiengesztelődőek vagy belátóak voltak.

Idáig tartott egy összesítő időszak, ami azt jelenti, hogy minden pozitív és negatív gondolataink, cselekedeteink, érzéseink, akarataink, szándékaink, megnyilvánulásaink és tetteink mérlegre kerülnek a Thot mindent eldöntő (Hermesz) Igazság Mérlegén, aminek az egyik serpenyőjében egy fehér toll, a Szentlélek szeretetének a Jelenléte, a másikba a mi eddigi összes döntéseink és megnyilvánulásaink van. Megmérettetés és összesítés történik most még, kb. 3 napig, ami erre az életünkre és inkarnációnkra vonatkozik.

Ugyanis, most kerültünk olyan tudatossági és fejlődési szintre, ahol tudjuk és tisztában vagyunk az ok – okozati hatásoknak és összefüggéseknek, azaz a karma létezésének és a „hogyan" működésének. Egy folyamatvége felé járunk, amit hétköznapi néven: szelektálásnak vagy rostázásnak hívnak.

Ettől függően kap mindenki, egyszemélyre lebontva újabb lehetőségeket, kegyelmi állapotokat, fejlődési útvonalat, megelőlegezéseket, szabad akarati döntéseket és választásokat, valamint képességeinek a tisztításához segítő Vezetőket és Tanítókat. Továbbra is megvan az esélye mindenkinek a rezgésszint és a tudatszint emelkedésre. Tisztulási és tisztítási fokok és szintek vannak, ennek függvényében lesz valaki érzékenyebb, lelkileg finomabb szerkezetű és ebből adódóan nyílnak fel és ébrednek fel régi – új képességek.

A képességek – mint gyűjtőfogalom. Erről érdemes többet beszélni most.

életkerékA képesség az, amire az ember, a lélek, a szellem képes. Ismer valamit és tapasztalata van benne, másrészt a képesség egy megnyilvánulási forma (a térben) amivel szintúgy él az ember, vagy nem. Ha ez szellemi szintű és az ember tudatában van egy/több ilyen képességének, akkor vagy automatikusan éli, vagy tudattalanul használja. Ha éli és jól használja, az jó. Ha éli, de nem tudatosan használja, akkor az csak fél siker, az a képessége akkor „csak" 50 %-os és nem teljes.

Ha ez lelki szintű képesség, akkor lehet akár aktív vagy inaktív. Ha aktív, tudatos és tisztán jól működik, akkor ez adomány, ekkor az ember érzelmileg kiegyensúlyozott és lelkileg tartósan stabil. Ha ez inaktív, tehát szunnyadó képesség, akkor ebből nem sok hasznunk van itt a földi – fizikai szinten. Ezeket szokták az Égiek ébreszteni, aktiválni, erősíteni, tudatosítani és tisztítani...

Más oldalról nézve. Idővonal. Ez fontos, mert itt vagyunk/tartunk most. (egy részünkkel)

Ha mondjuk kb: 5 élettel ezelőtt kifejlődött és aktiválódott bennünk egy lelki vagy szellemi képesség – az nagyon jó és egyedülálló, főleg azokban az időkben – és azt akkor tudatosan használtuk (annak az időnek és térnek megfelelően) akkor az a képesség egy adomány volt. Ennek a nyoma, a lenyomata ott őrződik bennünk, azon a szinte, síkon, belső valóságunkban és akár egy bizonyos csakrában is... Ez jó!

De! A következő életbe, mondjuk más volt már a feladat, a körülmények, a tanulnivaló és nem jött elő a képesség, - mert nem kellett – akkor az egy szunnyadó állapotba van. Tehát megvan bennünk, mélyen, csak inaktív. és ha most nekünk azt kell használni, megélni, továbbadni vagy hasznosítani, akkor az Égiek ezt akkor ébresztik fel, ha mi tudatába kerülünk Önmagunknak, a Létezésünknek, az Eredetünknek, azaz a Fényvalóságunknak.

Igen ám, de itt is a képességeknél ugyanúgy megvannak a módozatok és verziók, mint mondjuk a számítógépek világában. (mindkét helyen hasonlóan működnek a kódok, a programok és a tárolók...)

Tehát, ha ma, most itt aktiválnak egy kb: 5 (vagy 50) élettel ezelőtti képességeinket, akkor azokat is frissíteni kell! Mert azokat akkor, anno, más időben és térben használtunk, más tudati – lelki – szellemi szinten működtünk, és akkor, teljesen másak voltak azok az éteri szférák, síkok és közegek a Föld körül, mint ma.
Tehát, a meglévő, aktivált, pozitív potenciálokat, kódokat, programokat, tulajdonságokat, erényeket, képességeket és tehetséget, át kell írni a mai 2011-es év, jelen idő és tér módozataira és verziójára, hogy valóban élő eszköz és kulcs legyen.

Ez azért volt lényeges mondanivaló, mert ma már mindenki a képességekre áhítozik csak, olykor természetellenes és etikátlan módszerekkel és eszközökkel. De azt nem tudják, hogy azok nem autómatikusan frissülnek! (Még kevés az olyan kód és program, ami folyamatosan frissíti magát.) De van azért egy-két...

Ezért segítenek nekünk az Égiek, a Csillagtestvérek, mert a Csillagkódok, a Fénykódok, a Napkódok és a Szeretet kódok időtlenek, nem földi, 3. dimenziós valóságúak és eredetűek. A régi időkben szerzett kódok és képességek pedig a régi testhez lettek „szabva", a mai kornak és szintnek megfelelően...

Ezért kell egy olyan időtlen Csillagkulcs belépése és beavatása a képességeink használatának, ami lehetővé teszi a tudatosodás magasabb szintjeihez való kapcsolódást.

ganesha 1Emiatt fontos a kapcsolatfelvétel az Önvalónkkal, valamint egyesülni és lehorgonyozni a magasabb Fényrészeinkkel, hogy képességeink idő és tér nélküliek legyenek, hogy nemcsak testünk gyógyítói és vezetői, hanem más Lelkeknek is a Segítői lehessünk. Az ebben az életben elért eredmények és sikerek, valamint tudati – érzelmi szintek és állapotok, amit elértünk tudatosan, azok már nem hullanak vissza a feledés és a szunnyadás birodalmába. Benső felismerés, hogy mennyi mindenünk van, mennyi mindent elértünk már, mennyire értékesek és nélkülözhetetlenek vagyunk a Teremtő számára.
Ébrednek az emlékeink, az emlékezés fénymezői. Mert nem újra tanulnunk kell elölről mindent, (erre már nem is lenne időnk) hanem emlékeznünk kell arra, amink van, amik vagyunk. Mindig arra, ami épp a feladataink elvégzéséhez szükségesek.

- polarizálatlan energiaminőség

A test „kétféle" valóságából való felemelkedés és továbblátás. Tehát, nem a test identitására és a nemi jellegekre kell fókuszálni, hanem az anyag mögött „kell" meglátni, megérezni és Észrevenni a Lelket, a lényeget...
Nem a földi érzékszerveinkre kell már hagyatkoznunk, ne azt higgyük el, amit látunk, hanem tanuljunk meg az emberek és a dolgok mögé látni... 

- a kristályoknak kiemelkedő szerepe ebben a folyamatban

A kristályok élő Fényőrei a Galaktikus Emlékeink és Emlékezetünknek. Különös hangsúlyba kerül most a hegyikristály és a gránát. Mint a Jézus Szíve – ábrázoláson, a fehér és a vörös Fénysugár egyszerre vetül ki a szívcsakrájából. A fehér a hegyikristály, a vörös a gránát. Egyszerre alkalmazva és egymással kombinálva, nemcsak a koronacsakrát érinti meg, hanem, behangolja, megnyitja és átírja a szív és a koronacsakra nem fény minőségű lenyomatokat, valamint az agyféltekék működését is pozitív értelemben befolyásolja.

- Bal kéz gránát – jobb kéz hegyikristály

Ebben a helyzetben a lelki-érzelmi szintünk nyílik meg és tudatosan a szívszintekre, különböző érzelmi területekre, vagy konkrétan egy személlyel kapcsolatosan lehet információt kapni, tisztítani, erősíteni, oldani és tehermentesíteni. Már egy tiszta gondolat is elég a változáshoz. Ha kérünk segítséget, akkor fogadjuk is el!

- Bal kéz hegyikristály – jobb kéz gránát

Ilyenkor a szellemi-tudati síkok és szintek érhetőek el, valamint a gondolatok és a személyiség világa is. Bármelyik életterületünk szellemi síkjait, tudati részeit, vagy konkrétan egy személlyel kapcsolatosan is használhatjuk. Hitrendszeri elemek, kódok, programok oldására, átírására, régi dogmák, idejét múlt törvények, elvek vagy irracionális szabályok-szabályzatok és előírások korrekciójára.


- a piramis formák és a piramisok jelentősége

A szakrális geometriában is használt 3 és 4 oldalú piramisok, más és más működési rendszerrel, tudatbázissal és dimenzionális hatással rendelkeznek....

chakrasA csakrák, mint energiaközpontok a test közepén, függőleges irányban, a középvezetékben helyezkednek el. A kozmikus változások az Univerzumban, ugyanolyan Kozmikus fejlődést indít el itt a Földön, a testünkben és a fizikai szinten is. (ami mikro szinten, úgy makroszinten is.) A csakráknak gömb az alapformájuk, valójában az energiaközpontok kisebb-nagyobb fénygömbök, attól függően, hogy kinek mennyire széles a középvezetéke. Ez a fénygömb valóság, a felemelkedés során, úgy változik és alakul át, hogy az ébredési szakaszoknak, az Égiek gyógyításainak és az aktivációinak hatására egy 3 oldalú fénypiramis vetül ki és jelenik meg a gömb körül. Minden egyes csakrában. Van, akinek már most is piramisok vannak a csakráiban, de ez egy folyamatos belső munka, éberség, tudatosság és tisztulás eredménye. Ez a 3 oldalú piramis a 3. dimenziós valósággal áll kapcsolatba, a földi-fizikai élettel és kivetüléssel.
A piramis, középen a gömbbel, olyan, mint egy Fénymag, mint egy belső Fénykapu, ahhoz a szintű saját valóságunkhoz és dimenziónkhoz. A piramisok és a csakrák tisztasága, állapota és harmonikus működése, párhuzamban állnak egymással.

A jelenlegi átlényegülés, az új kódok befogadása, a test tisztítása, a test szellemmel való belső kommunikáció kialakítása, a program rendszerek átírása miatt fontos a piramis, mint forma. Összegyűjt, egyesít, transzformál és kivetít. Ami lényeges, az az elhelyezkedés.

A piramisoknak egy bizonyos szögben kell állniuk ahhoz, hogy a testi-lelki-szellemi egyensúly megmaradjon és állandósuljon a 4. dimenzióban, de a testünkben maradva. Amelyik csakrában a piramis a nem megfelelő szögben áll, az nem harmonizál a többivel, ott blokkok és fennakadások lesznek. A piramisok forognak is, ez természetes, hiszen minden mozgásban van. A piramisok alapvető és autómatikus kódjai „intelligensek" és tuják, hogy ha pihen a test, meditál...akkor hogyan, milyen szögben kell megállni.

Ha erős energetikai hatás, vagy támadás, negatív külső erőhatás ér minket, ezek sajnos olykor befolyásolják az alap fénykódokat, ha mi akkor, abban a pillanatban nem vagyunk tudatosak, szeretet állapotban jelenlévőek és éberek, akkor más irányba és helyzetbe kerülnek a piramisaink.
Ezek a fénypiramisok már jelen vannak és érzékelhetőek azoknál az embereknél, akik több éve, vagy huzamosabb ideje meditálnak, relaxálnak, jógáznak, vagyis elindultak már az önismeret útján és a saját belső Fényösvényen.

lótuszA szívcsakra egy különleges hely, különleges erőtér és állomás. Most abban a szakaszban járunk, hogy a szívcsakra aktivációk során, új érzések, képesség kibontakozások, ébredések és új –más elemek nyílnak fel bennünk. Így a szívcsakra 1 darab 3 oldalú piramisából kettő lesz itt.

Ezek, alaplapjaival összefordulva és kissé egymásba csúsztatva vannak már némely ember szívcsakrájában, amit úgy hívnak, hogy Mer-Ka-Ba, vagyis csillagtetraéder. Akinek ez a szívében, az energiaközpontban felébred, és megjelenik, az az ember szívszinteken, érzelmi és lélek szinten már készen áll az Egységre ébredésre, a felemelkedésre. A következő lépés, a közeljövőbeli gyógyító folyamatok lényege. A 3 oldalú piramisokból 4 oldalú lesz. Ez az átváltozás fentről lefelé fog megtörténni, mint minden más is.

A szívcsakrába ugyanúgy a Mer-Ka-Ba 4 oldalú lesz, a 3 oldal helyett. Ez azt jelenti, hogy földi – fizikai valóságunkat már nem a solar csakrában, hanem a szívcsakrában éljük és működtetjük. A Mer-Ka-Ba egy Fénytest, egy kozmikus, összetett szeretetenergia kivetülés a test körül, melyet fénylégzéssel éltetünk és töltünk fel. És végre a szívtudatosságunk 100%-osan átveszi a teljes irányítást a személyiségtől. A 3-as alapú Mer-Ka-Ba 4-es alapúvá formálódik át...

 

Az itt leírt és közzétett információk a mi saját szellemi termékeinkmelyet, a Kegyelem fehér Angyalai és a Karma Angyalai őrzik, mind fizikálisan és mind Interdimenzionális értelemben is.

Ezúton is kérünk, a Fényalkotmány erre vonatkozó Etikai Kódexének a figyelembe vételére.

Köszönjük.