Bach-virágterápia

4-CENTAURYcentauryAjánlom annak, aki: 

 Gyenge akaratú, túl engedékeny, mások uralkodnak fölötte. Félénk, zárkózott és befele forduló. Hajlamos elfogadni olyan dolgokat, ami neki nem jó, ezáltal könnyen kihasználhatják, visszaélhetnek a jóindulatával és a bizalmával
 „Lábtörlő" típus, elfogad olyan dolgokat és helyzeteket, amik számára nem jó
 Az eltúlzott önzetlenség és önmaga teljes feladása meggátolja valódi céljai elérésében, ami gyakran párosul, egy sokkal erőteljesebb, dominánsabb személy áldozatul esésének
 Sokszor mások igényeit tartja fontosabbnak és szem előtt, háttérbe szorítva saját magát
 Negatív CENTAURY állapotban az illető nehezen ismeri fel saját érzéseit, igényeit, fájdalmait, és egyre inkább vonzódik mások szükségletei és fájdalmai felé
 Azonnal megérzi, hogy mit várnak el tőle, és nehezen tudja megállni, hogy ne teljesítse, gyakran annyira azonosul az erősebb személyiség jellegzetességeivel (beszédstílus, szokások, reakció minták), hogy azok már az ő megnyilvánulásaiban is észrevehetőek
 Nem ismeri fel sem lelki, sem testi teljesítőképességének a határait, és ezeken felül akar teljesíteni
 Hajlamos a belső világának egyensúlyát mások igényeinek kiszolgálásától függővé tenni, ami ha tartósan fennáll, akkor az illető kényszeres szolgálatát és segítését képtelen már nem követni
 Függőségi problémák, párkapcsolati szimbiózisok, manipulációs – zsarnoki befolyások legfőbb oldó szere a kisezerjófű.


Pozitív potenciálja:

- Ismeri igényeit, és teljesíti kitűzött élettervét.

- Tudja, mikor és miért mondjon igent, máskor pedig nemet. Könnyen beilleszkedik a közösségbe, de identitását mindig megőrzi.

- Szerényen és bölcsen szolgál, belső célkitűzései, választásai és döntései szerint él.